ibeacon-til-festival-koncerter-og-events
ibeacon til events

Styrk oplevelsen

Som event mager har du flere kasketter på. Du skal styrke forretningen og effektiviteten af dit event, og samtidig besøgenes oplevelse.

Og det kan faktisk gå hånd-i-hånd. Med ibeacon´s kan du f.eks. styre menneskemængden således at kødannelse ikke opleves som et problem af dine gæster. Placer dine aktiviteter under events således, at du spreder gæster bedst muligt. Husk at stressede gæster køber mindre.

Måske er mængden af gæster slet ikke et problem til dit event. Måske kommer dine gæster på vidt forskellige tidspunkter under eventen, og det er derfor svært, eller næsten umuligt, at give en fælles information. Her kan ibeacon´s også hjælpe dig.

Man kan trykke mange plancher og skilte til et event. Men mange oplysninger ville være mere effektive, hvis de ændrede sig over eventperioden, eller tider på dagen. Her er det svært med statisk information. Dette styre du nemt med vores platform. bestem selv i hvilke tidsrum på dagen en ibeacon udsender hvilken information.

Et hav af gæster - et hav af muligheder

Du er sikkert allerede igang i hovedet - og man kan næsten blive stakåndet af alle mulighederne. 

Er det oplagte for dig crowd control, eller alene øget salg, eller måske noget helt andet. Vi er sat i verden for at sikre dig den korrekte rådgivning på både software og hardware. Du kan lave special aftaler for lærring, service, hot-line under event, så det passer præcist til dine behov.

Har du ikke selv HR ressourcer til udrulning af ibeacons og opsætning - så kigger vi på det også.

Det vigtigste er sådan set at være i god tid. Erfaringen Internationalt er, at man sagtens kan rulle ibeacon´s ud i sidste øjeblik til events. Men starter man i god tid åbner der sig muligheder for at indtænke det i en samlet forretningsmodel og planlægning, på en meget effektiv måde. Ibeacon´s bliver et tankesæt i stedet for en problemløser. 

Og det ville da være optimalt at få med :-)